top of page
Grönt landskap

Miljö

Vi vet att hållbarhet är avgörande för vår planet och framtida generationer. Därför är vi beslutsamma att ta ett aktivt ansvar i resan mot en grönare framtid. Vi arbetar noggrant och i enligt miljökrav med varje projekt samt utarbetar detaljerade miljörapporter för att mäta och minimera vår påverkan på miljön.

Anteckningar för hand

Miljörapportering

Vi sammanställer en miljörapport efter varje projekt för att visa er hur ni har påverkat miljön. Detta hjälper er att följa upp och förbättra ert miljöarbete.

Chatta på Warehouse

Hantering enligt miljökrav

Vi följer miljökraven när vi hanterar utrustning. Det innebär att vi ser till att utrustningen återanvänds eller återvinns på rätt sätt för att minska avfall och förlänga teknikens livslängd. Vi samarbetar med certifierade återvinningsföretag som tar hand om utrustningen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

vindturbiner

Vår inverkan

Genom vårat arbete hindrar vi utsläppet av ca

48 000 ton koldioxid per år. 

bottom of page