top of page
Övriga tjänster

Övriga tjänster

Utöver vår Cirkulär IT-tjänst erbjuder vi ett utbud av kompletterande tjänster som bygger på vårt omfattande nätverk och vår långa branscherfarenhet. Dessa inkluderar Second Opinion och Sourcing, två efterfrågade tjänster som ger er en mer heltäckande och insiktsfull bild av er IT-hantering. Läs mer om tjänsterna nedanför.

Kontakta oss och se vad vi kan göra för er.

bottom of page